Website van Joggingplusdeerlijk

Ontbijt en wandeling

October 2012

Ontbijt -  wandeling – aperitief  in de Gavers

We waren met een grote groep op stap

in de Gavers, zo’n anderhalf uur, op het gemak.

Door een bekwame gids op sleeptouw genomen,

zo iemand die met de natuur is vergroeid

en er kan over vertellen dat het boeit.

Hij wees op de wandeling hier en daar

het curieuze, het eigenaardige aan,

waar we bij het lopen geen acht op slaan.

De natuur met haar regelmaat van komen en gaan.

We zagen het gebladerte mooi verkleuren,

van groen naar bruin en geel en oker overgaan,

het jaarlijks weerkerende wonderlijke gebeuren,

het is altijd goed om er even bij stil te staan.

Het kleine en het grote waarvan we hebben genoten,

zowel van wat maar doorgroeit naar omhoge

als van wat haast onzichtbaar is voor onze ogen.

Het leven van wormen en insecten die ondergronds krioelen

en de zich nu vertonende paddestoelen.

Een zwavelzwam die zich hecht aan een wilgestam

en andere soorten in het gras

alsof het daar gezaaid van paddestoelen was.

We hebben ook met aandacht gekeken

Naar knoppen die eerlang gaan openbreken

alsof ze al in gedachten

het naaste voorjaar afwachten.

Een strookje bos met bomen in dichte reken

dat niet is aangelegd en geschikt

om er doorheen te stappen.

Of men er dan niet mee heeft gerekend

dat men daarna veel bomen zou moeten kappen?

Toch wel, dicht bijeen staande

bomen houden zich flink recht

en komen zo het best tot hun recht.

Het is het voor het uitzicht waard

en ook voor wat het opbrengt

als brandhout voor de haard.

Waaruit blijkt dat de Gavers met alles erop en eraan

een bestendige zorg zijn

Voor al wie ermee zijn begaan.

Er was nog meer dat de gids heeft uitgelegd,

alles met veel liefde over de natuur gezegd.

Met zijn kennis en ervaring van jaren

om wat er in de Gavers

tot stand is gekomen, zo te bewaren.

Volgend jaar weer laten we hopen.

Het is eens iets anders dan lopen.

Omdat het wandelen ons daar zeer belieft

met voor en na het ontbijt en het aperitief.

We moeten het clubbestuur dankbaar

zijn voor het initiatief

dat ze al voor de tweede keer hebben genomen.

We denken ook aan de niet-leden die hebben deelgenomen

en dat er van hen enkelen misschien zijn aangestoken

door het wandelen in de gezonde buiten

om bij onze groep wandelaars en lopers aan te sluiten.
Herman Deman

met dank aan Jan Vlieghe voor de fotos

De Gidsen

Nieuwe reacties

25.11 | 14:31

Rosa en Jos Gelieve kontakt op te nemen met mij al verschillende m...

16.11 | 12:38

Proficiat een heel mooi verhaal . We herkennen jullie helemaal in de t...

11.11 | 16:35

Wat een prachtig levensverhaal van 2 trouwe J+ leden André e...

10.11 | 16:31

Heel mooi gedaan van onze journalist Stefaan Proficiat